Udruženje

Uzgajivači ovaca i koza sa prostora tri potkozarske opštine Prijedora, Gradiške i Kozarske Dubice, pokrenuli su inicijativu za udruživanje u jedinstveno udruženje koje će predstavljati interese istih i služiti daljem napretku u ovoj proizvodnji. Nakon odluke o osnivanju na Osnivačkoj skupštini od 07.03.2015. godine ,   Udruženje uzgajivača ovaca i koza „Kozara“ , registrovano je u Osnovnom sudu u Banjaluci 05.06.2015. godine
Udruženje će obavljati svoju djelatnost i na drugim područjima Republike Srpske i na području Federacije BiH, tj. na čitavom području Bosne i Hercegovine. Udruženje djeluje kao jedinstvena organizacija
Osnovni ciljevi Udruženja su:
– zastupanje inetresa uzgajivača ovaca sa područja opština Prijedor, Gradiška i Kozarska Dubica,
– unapredjenje ovčarske proizvodnje na području opština Prijedor,Gradiška i Kozarska Dubica,
– edukacija uzgajivača ovaca u svim aspektima uzgoja u cilju podizanja nivoa znanja i svijesti kao preduslova za postizanje boljih proizvodnih rezultatana na farmama poštujući principe dobre odgajivačke i higijenske prakse , dobrobiti životinja i zdravstvene bezbjednosti,
– organizovanje seminara, stručnih predavanja i informisanja članova udruženja u vezi sa organizovanjem i unapredjenjem ovčarstva

– održavanje lokalnih izložbi i smotri u cilju unapređenja ruralnog razvoja  i  promovisanja poljoprivrednih potencijala lokalnih zajednica
– organizovanje  putovanja na području BiH i u inostranstvu za članove udruženja, razmjena iskustava sa drugim stočarima te udruživanje u asocijacije na višem nivou ( Republika Srpska, Bosna i Hercegovina )
– saradnja članova Udruženja, kako medusobno, tako i sa drugim sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu,
-uvođenje savremenih naučnih dostignuća i tehničko-tehnoloških metoda i postupaka u svim segmentima ovog posla; saradnja sa stručnim, naučnim i obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu
-druge aktivnosti, a koje su u funkciji ostvarivanja navedenih ciljeva  u skladu sa zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske (“Službeni glasnik RS, br. 52/01”).

 Članovi ovog udruženja posjeduju stada od 20 do 200 ovaca razlicitih rasa. Pored Vlašićke pramenke I oplemenjene pramenke koja je najzastupljenija, postoje I stada wirtemberga, jezersko solčavske , ile de frans I romanovske rase.
Uzgajivači sa ovih prostora su odlučni na dalje unapređenje I popravljanje rasnog sastava svojih stada.
Uzgoj ovaca I proizvodnja jagnjadi na ovim potkozarskim opštinama je poluintenzivan I intenzivan. Ovce su na paši od aprila do novembra uz prihranu sijenom I koncentrovanim hranivima. Zimi su ovce u štalskim objektima I hrane se sijenom, djetelinom, silažom I koncentrovanim hranivima ( smjesa kukuruza, zobi, ječma ). Ovakvim načinom ishrane jagnjad se prodaju sa 3-4 mjeseca (u zavisnosti od rase) u težini od 30-35 kilograma. Upravo zbog ovakvog načina ishrane jagnjetina sa ovog područja je izuzetno cijenjena, te proizvodjači nemaju problema sa prodajom. Na području ove tri opštine godišnje se proizvede više od    25 000  jagnjadi ili oko 750 tona kvalitetnog jagnjećeg mesa.

775 total views, 1 views today