Članovi udruženja

RB Ime I prezime Opština telefon email Rasa ovaca na farmi
1 Darko Lukač Kozarska Dubica ++387 65 654 891 autolukas@teol.net Jezersko solčavska,wirtemberg, ile de france
2 Dragan  Santrač Kozarska Dubica ++387 65 543 905 santracdragan@yahoo.com pramenka x wirtemberg,    Ile de france
3 Konstantin Milić Kozarska Dubica ++387 65 545 036 elkom_kd@hotmail.com wirtemberg
4 Radomir  Bursać Kozarska Dubica ++387 66 712 884 wirtemberg, ile de frans,bergama
5 Mirko Balaban Kozarska Dubica ++387 66 076 724 pramenka
6 Boja Bakić Kozarska Dubica ++387 66 997 821 pramenka
7 Predrag  Vučen Kozarska Dubica ++387 65 487 635 pramenka
8 Milorad  Milanović Kozarska Dubica ++387 65 432 149 pramenka
9 Milorad popović Kozarska Dubica ++ 387 65 450 082 pramenka
10 Radomir Ćorić Kozarska Dubica ++387 65 781 179 pramenka
11 Goran Vučen Kozarska Dubica ++387 65 893 038 pramenka
12 Barišić Milovan Kozarska Dubica ++387 65 938 208 romanovska
13 Stojaković Mirko Kozarska Dubica 00387 65 891 420 wirtemberg
14 Rodić Živko Kozarska Dubica 00387 65 072 036 pramenka
15 Đenadija Željko Kozarska Dubica 00387 65 350 582 pramenka
16 Mostarac Zorica Kozarska Dubica 00387 65 010 576 Koze
17 Rajko Prodanovć Kozarska Dubica 00387 66 117 251 pramenka
18 Radivoj Janković Kozarska Dubica 00387 65 312 959 pramenka
19 Rajko Runić Kozarska Dubica 00387 65 418 512 romanovska
20 Branislav Grbić Kozarska Dubica 00387 65 694 298 pramenka Safolk Dorset
21 Milanovic  Radomir Kozarska Dubica 00387 65 879 646 pramenka
22 Vukliš Dragica Kozarska Dubica 00387 65 665 572 wirtemberg
23 Marinko Lajić Kozarska Dubica 00387 65 223 145 pramenka
24 Velemir Đurđević Kozarska Dubica 00387 65 277 298 pramenka
25 Miodrag Burazor Kozarska Dubica 00387 65 641 218 Safolk x pramenka
26 Dragoljub Sekulić Kozarska Dubica 00387 52 432 132 pramenka
27 Miroslav Šipka Kozarska Dubica 00387 65 485 216 Pramenka, texel, safolk
28 Milinko lazic Kozarska Dubica 00387 66 971 452 Pramenka
29 Branislav Savic Kozarska Dubica 00387 66 897 896 Pramenka
30 Ćurin Mirko Kozarska Dubica 00387 52 436 405 pramenka
31 Ermin Memić Prijedor ++387 66 184 992 ermin_memic@yahoo.de Romanovska, safolk,jezersko solčavska,ile de frans
++43 660 471 5909
32 Lukić Mirko Prijedor ++387 65 568 024 Pramenka
33 Šormaz Milan Prijedor 00387 65 462 440
34 Željko Ugrenović Gradiška ++387 65 860 256 ugrenoviczeljko@gmail.com Jezersko solčavska,          ile de frans
35 Milan Ćirić Gradiška ++387 65 229 788 Wirtemberg,dorset,texel
36 Knežević Milan Gradiška ++387 65575 764 Jezersko solčavska, romanovska
37 Kusić Dalibor Gradiška ++387 65 614 894 Jezersko solčavska,
38 Demirača Mehmed Gradiška ++387 65 857 687 Jezersko solčavska x pramenka
39 Bjelovuk Branislav Gradiška ++387 65 788 052 Jezersko solčavska
40 Tešić Željko Gradiška ++387 65 849 147 Texel,dorset,finn
41 Milan Vukosav Gradiška ++387 65 396 089 Wirtemberg, pramenka
42 Ostoja Stajčić Gradiška ++387 65 955 262  texel, finska, safolk,
++43 676 57 1103 Jezersko solčavska
43 Branko Šinik Gradiška 38765587543 pramenka

402 total views, 1 views today