Kako izliječiti jagnjad od pantljičare?

Postoje efikasni lijekovi za suzbijanje ove bolesti, a mlade stočare podsjećamo na često primjenjivan lijek u praksi – sa spravljenim 25-procentnim rastvorom bakarnog sulfata (plavog kamena) jagnjad se napaja u količini od 15 do 80 mililitara. Paraziti su organizmi koji žive na račun svog domaćina. Kada se nađu u unutrašnjem tijelu domaćina nazivaju se endoparaziti, […]

Continue reading


Razlozi zbog kojih se ovce izlučuju iz stada

Odabir podmlatka vrši se u skladu sa odgovarajućim selekcijskim postupcima i kriterijumima i tako se poboljšava genetski potencijal ovaca za određenu proizvodnju, bilo da je u pitanju proizvodnja mlijeka, vune ili mesa. Izlučivanjem starih i niskoproizvodnih životinja iz osnovnog stada i uvođenjem u priplod odabranog podmlatka, održavamo poželjnu brojnost i poboljšavamo kvalitet. Odabir podmlatka vrši […]

Continue reading


Kako zaštiti domaće autohtone životinje – konferencija u Banjaluci

Kako očuvati zaštićene domaće životinje među kojima je gatačko goveče i ovca pramenka govorilo se na konferenciji u Banjaluci. Riječi je bilo svinji mangulici, ovci pramenki i gatačkom govečetu, odnosno rasama koje su najbolje za uzgoj na ovim prostorima, izuzeteno su otporne i uzgajivačima mogu donijeti zanačajan profit. Očuvanje zaštićenih rasa Ministarstvo poljoprivrede Srpske donijeće […]

Continue reading


Ishrana ovaca silažom i priprema silaže od kukuruza

Priprema silaže od kukuruza  Najpovoljniji momenat za siliranje biljke kukuruza je faza voštane zrelosti zrna. Tada prosečna zastupljenost suve materije u biljci iznosi 30-35%, a udeo klipa u masi cele biljke je do 40%. Ako se silažni kukuruz ubira sa sadržajem suve materije od 25%, prinos suve materije iznosiće 87% od stvarno mogućeg prinosa po […]

Continue reading


Napajanje i potrebe ovaca za vodom

Napajanje ovaca i količine vode koje se koriste za napajanje prvenstveno zavise od godišnjeg doba, opšte je poznato da ovce koriste više vode ljeti nego zimi, a budući da su pred nama vreli ljetni dani ova tema je svakako zanimljiva. Izvor: https://www.agroklub.com/ Posmatrano po godišnjim dobima prosečne potrebe odraslih ovaca iznose: – proleće 3,5-4 l – […]

Continue reading