Upustvo za uplatu članarine i učlanjenje u udruženje

Upustvo za uplatu članarine i učlanjenje u udruženje: Transakcioni račun udruženja: 5551000021716425 Na uplatnici navesti primaoca: pun naziv udruženja Svrha doznake : uplata članarine 2020. Navesti ime I prezime pošiljaoca i broj telefona Iznos za uplatu je 30,00 KM. Svi koji žele da postanu članovi udruženja treba da ispravno popune uplatnicu sa članarinom. Odmah po […]

Continue reading